bezig met laden...

Nieuwsarchief

Evaluatie NAC - Willem II afgerond

Evaluatie NAC - Willem II afgerond

19/04/2019

Onlangs heeft een overleg plaatsgevonden tussen NAC Breda, een vertegenwoordiging van Clubraad en het bestuur van Stichting Vak G. Dit ter afronding de interne evaluatie naar aanleiding van de incidenten rondom NAC – Willem II op 21 oktober 2018. In het constructieve gesprek is de situatie nogmaals grondig met elkaar geëvalueerd en is er met name samen gekeken naar verbeterpunten om een toegankelijk, gastvrij en veilig bezoek aan de wedstrijden van NAC te waarborgen. Alle betrokkenen keuren eensgezind het geweld dat is losgebarsten af, waarbij NAC erkent dat het in een aantal situaties anders had moeten handelen. In dat kader zijn, in samenwerking met de politie en gemeente, een aantal procedures verbeterd.

Ophouden uitsupporters
In de lijn van normalisering rondom voetbalwedstrijden en de afspraken die voorafgaand en in de rust van de wedstrijd zijn gemaakt, heeft NAC ervoor gekozen de supporters van Willem II na de wedstrijd niet op te houden in het uitvak. In de eerder gepubliceerde evaluatie is een uitgebreide uiteenzetting te vinden hoe de beslissing tot stand is gekomen. De afvaardiging van de Clubraad, Stichting Vak G en NAC zijn het erover eens dat deze beslissing niet heeft bijgedragen aan een rustige uitstroom van alle supporters. NAC is verantwoordelijk is voor een veilige uitstroom van het publiek en heeft dit niet kunnen waarborgen en heeft derhalve inmiddels, in samenwerking met de politie en gemeente, de procedures omtrent de beslissing van het wel of niet ophouden van supporters herzien.

Nicole Edelenbos, die als interim-directeur nog bij het gesprek aanwezig was, houdt een positief gevoel over aan de interne evaluatie en de overleggen: “Het is wat mij betreft een goed idee geweest om naast de evaluatie met politie, gemeente en clubs, ook intern te evalueren en supporters daarbij te betrekken. Een evaluatie is met name bedoeld om van te leren, dus dan is het wel van belang om vooral zeer kritisch naar je eigen handelen te kijken en te erkennen als dingen niet goed zijn verlopen. Als je de situatie open en eerlijk analyseert, dan hadden we met de organisatie van NAC een aantal dingen anders aan moeten plakken; het spijt ons dat dat niet is gebeurd. Door de evaluatie hebben we een aantal procedures kunnen aanscherpen, waarmee we in de toekomst dergelijke incidenten kunnen voorkomen of in ieder geval beter moeten kunnen beheersen.”
 
Wij komen uit in de: