bezig met laden...

REGLEMENT RAT VERLEGH STADION

NAC Breda staat voor een Bourgondisch en saamhorig verblijf in dit stadion, kortom een “Avondje NAC”. Om uw en ons verblijf zo fijn en veilig mogelijk te houden gelden de volgende regels:

1. Toegang tot ons stadion

a Het is verboden zonder geldig toegangsbewijs het stadion te betreden. Met
uitzondering van de door NAC gratis opengestelde tribunes.
b. Het is de beveiliging verboden personen die onder invloed verkeren toe te laten in het
stadion. Het is tevens verboden om verdovende middelen in het stadion te brengen of te gebruiken. Het meenemen van alcoholische dranken in het stadion is eveneens verboden, deze worden ingenomen, zonder dat vergoeding plaats vindt. Slechts het nuttigen van in het stadion verkregen alcoholische dranken is toegestaan.
c. Het meenemen van de volgende goederen is verboden:
- foto- en videocamera’s voor professioneel of commercieel gebruik, voor professioneel gebruik van opnameapparatuur, is vooraf gegeven schriftelijke toestemming noodzakelijk.
- Voor het gebruik van vlaggen en andere sfeerverhogende artikelen als snippers,
linten etc is eveneens vooraf toestemming vereist.
- Goederen die in de ogen van de beveiliging op enige wijze gevaar op zouden kunnen
leveren is niet toegestaan. Goederen die niet toegelaten worden in het stadion
worden door de beveiliging ingenomen en in bewaring genomen. De beveiliging is
verplicht u de toegang te weigeren indien uw weigert deze goederen af te staan. –
- De beveiliging is verplicht bij het aantreffen van verboden goederen, zoals vuurwerk,
wapens, etc dit direct te melden aan de politie.
d. Het kopen van een toegangskaart voor het Rat Verlegh stadion (uitgezonderd het
gastenvak) is uitsluitend voorbehouden aan houders van een NAC (seizoen)clubcard,
tenzij door de organisatie anders wordt bepaald.
e. In het Rat Verlegh stadion vindt geen neutrale kaartverkoop plaats.
f. Indien een volwassen persoon onrechtmatig met een kortingskaart (jeugd of
ouderenkorting) het stadion tracht te betreden, wordt hem de toegang geweigerd, zonder dat restitutie van betaling zal plaats vinden. Het is mogelijk voorafgaand aan de wedstrijd door middel van een bijbetaling de gekochte kortingskaart om te zetten naar een volwassen toegangskaart.
g. Bezoekers van het Rat Verlegh Stadion doen bij het bezoeken van een thuiswedstrijd of evenement van NAC afstand van hun portretrecht, indien de foto's worden gemaakt in opdracht van NAC Breda. De foto's mogen in dat geval gebruikt worden voor redactionele en commerciële doeleinden. De auteursrechten van de foto's liggen bij de desbetreffende fotograaf. 

2. Ongewenst gedrag

a. Het is verboden om zonder toestemming van NAC het veld te betreden. Indien het betreden gebeurt voor, tijdens of na een wedstrijd van NAC, wordt onverwijld een stadionverbod van 10 jaar en een civiele geldboete van € 10.000,- opgelegd.
b. Het gooien van voorwerpen en of vloeistoffen naar veld of derden is ten strengste verboden.
c. Het plaats nemen op bordessen en trapopgangen is in verband met de veiligheid van supporters niet toegestaan. Indien niet op 1e vordering van bevoegd personeel deze locaties worden verlaten, wordt een stadionverbod opgelegd.
d. Indien een volwassen persoon onrechtmatig met een kortingskaart (jeugd of ouderenkorting) het stadion tracht te betreden, wordt hem de toegang geweigerd, zonder dat restitutie van betaling zal plaats vinden. Het is mogelijk voorafgaand aan de wedstrijd door middel van een bijbetaling de gekochte kortingskaart om te zetten naar een volwassen toegangskaart.


3. Algemene huisregels.

a. De standaardvoorwaarden van de KNVB, alsmede de veiligheidseisen van de KNVB en de wettelijke regels zijn in dit stadion van toepassing. Aanwijzingen van stadion- en beveiligingspersoneel, dienen te worden opgevolgd. Agressief gedrag ten aanzien van dit personeel en andere medewerkers van NAC, wordt extra zwaar bestraft.
b. Tijdens risicowedstrijden gelden de volgende extra maatregelen in het kader van de veiligheid:
- geen kaartverkoop op de dag van de wedstrijd.
- geen alcoholverkoop in / om het stadion toegestaan
- er kan beperking plaats vinden van het aantal kaarten dat met een (seizoen) clubcard gekocht kan worden.
4. Parkeren.
a. Parkeren van auto’s op P1, P2 en P3 is alleen toegestaan voor vergunninghouders.
Voertuigen die hier onrechtmatig staan geparkeerd kunnen op kosten van de
eigenaar/houder worden weggesleept.
b. Parkeren van bussen op wedstrijddagen alleen met toestemming van NAC. De NAC
organisatie geeft de locatie aan waar de bus mag staan.
c. De promenade rondom het NAC stadion en de parkeerplaatsen P1, P2 en P5 is
aangewezen als een fietsvrije zone. NAC heeft meerdere fietsenstallingen ingericht
voor het plaatsen van fietsen. 


Parkeerverbod (brom)fietsen NAC stadion

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 20 september 2011 onderstaand gebied is aangewezen als gebied waar het verbod van artikel 5.1.11 APV Breda 2004 van toepassing is. De omgeving van het NAC stadion van bvo NAC Breda dat wordt gevormd door de Lunetstraat, met de daarbij behorende berm aan de stadionzijde en de middenberm, de gehele parkeerplaats P5, de Rat Verleghstraat langs de parkeerplaats P5 met de daarbij behorende berm, de Stadionstraat vanaf het fietspad naar de Westerparklaan tot aan de Lunetstraat met de bijbehorende berm langs parkeerterrein P2, de gehele promenade rond het stadion en de groenstrook tussen Lunetstraat en parkeerterrein P2. Voor het gehele gebied geldt dat dit is inclusief de weg, fietspaden,de trottoirs en de aanwezige hekwerken.

Het verbod houdt in dat (brom)fietsen in dit gebied niet mogen worden geplaatst buiten de aangewezen fietsenstallingen. Dit verbod is van toepassing van 2 uur voor tot 1 uur na de betaald voetbalwedstrijden en wordt met borden aangegeven. Het nieuwe aanwijsbesluit treedt in werking op 6 oktober 2011 en komt in de plaats van het aanwijsbesluit van 18 oktober 2005. Het college heeft daarnaast bij besluit van 20 september 2011 drie medewerkers van de Directie Buitenruimte van de gemeente gemandateerd om namens hen bestuursdwang op te leggen en uit te voeren tegen overtredingen van het verbod van artikel 5.1.11 APV Breda 2004.

 

 
Wij komen uit in de: