bezig met laden...

Teamplay@NAC

NAC Breda is zich bewust van de maatschappelijke rol die het kan uitoefenen in de gemeente Breda. De Parel van het Zuiden kan middels haar fysieke en sociale omgeving een belangrijke rol spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. Door het inzetten van haar krachtig beeldmerk, spelers en andere relevante faciliteiten bereikt NAC Breda doelgroepen die voor de meeste organisaties zeer lastig of niet te bereiken zijn. Aan de hand van verschillende maatschappelijke thema’s werkt NAC Breda, onder de naam Teamplay@NAC, samen met partners aan een sociaal sterkere samenleving in de gemeente Breda.

Missie:
Teamplay@NAC is samenwerken aan een gezond en vitaal leefklimaat, talentonwikkeling én respectvol samenleven in de gemeente Breda.

Visie:
Teamplay@NAC realiseert haar missie door de organisatie en ondersteuning van projecten waarbij de verbindende kracht van sport – met NAC Breda als trigger - in samenwerking met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, commerciële partners en overheden wordt ingezet.

Gezond & Vitaal:
De mogelijkheid om aan sport deel te nemen is niet voor ieder individu vanzelfsprekend. Met de organisatie en/of ondersteuning van (kosteloze) sport- en beweegactiviteiten draagt Teamplay@NAC bij aan een gezonder beweeg- en leefklimaat in wijken en buurten van de gemeente Breda. Teamplay@NAC gebruikt sport – en in het bijzonder voetbal – om verschillende doelgroepen bewust te maken van een gezonde leefstijl. Het beeldmerk van NAC Breda, spelers en/of leden van de technische staf en de omgeving van het stadion worden hierbij ingezet om doelgroepen te enthousiasmeren en activeren.

Educatie & Participatie
Het Rat Verlegh Stadion is naast een ontmoetingsplaats voor sponsors en supporters ook een enthousiasmerende omgeving waar verschillende doelgroepen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Tijdens projecten die gericht zijn op educatie & participatie wordt de enthousiasmerende omgeving gebruikt om – door middel van een gedegen samenwerking tussen educatie, sport en arbeidsbemiddeling – doelgroepen te laten werken aan de ontwikkeling van verschillende competenties. De projecten zijn een podium voor studenten, vrijwilligers én mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Open Stadion
Een Open Stadion kenmerkt zicht door een open houding bij alle betrokkenen binnen de club. Teamplay@NAC activeert supporters en sponsors van NAC Breda om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke projecten. Daarnaast signaleert het problemen bij supporters en anticipeert hierop. Er wordt vraaggericht gewerkt, waardoor optimaal wordt ingespeeld op behoeftes van relevante stakeholders en doelgroepen. Een Open Stadion is een transparante vindplaats waar iedereen zich thuis voelt. 
 
Wij komen uit in de: