bezig met laden...

Missie, visie en doelstellingenMissie - de jeugdopleiding staat voor…
  1. het opleiden van talentvolle regionale jeugdspelers, primair afkomstig uit een straal van 40 km rondom Breda, als aanvoerlijn naar NAC 1.
  2. het versterken van de identiteit van NAC door het afleveren van herkenbare, regionale spelers aan NAC 1.
  3. het aanjagen van voetbalontwikkeling in de regio, door jonge voetballers en amateurclubs te inspireren en te ondersteunen in de ontwikkeling van hun talenten. In West-Brabant is NAC de plek waar je moet zijn om je voetbaltalent te ontwikkelen.

Visie - de jeugdopleiding gaat voor…
  1. het (blijvend) ontwikkelen van een professioneel opleidingsinstituut in de West-Brabantse voetbalgemeenschap, waar talentvolle jeugdspelers en trainers uit de regio elke dag willen zijn om te voetballen en trainen. 
  2. het constructief samenwerken met spelers, ouders, trainers, vrijwilligers, scholen, amateurclubs en KNVB om het opleidingsprogramma voor onze spelers te optimaliseren.
  3. het aanbieden van een dagopleiding, waarin jeugdspelers zich op voetbal-, school- en persoonlijk gebied optimaal ontwikkelen.

Doelstelling - de jeugdopleiding wil bereiken… 
  1. een gemiddelde afdracht van jeugdspelers aan NAC 1 van 2 jeugdspelers per jaar, waarbij over 3 jaar gezien 3 spelers meer dan 10 wedstrijden in de basis van NAC 1 moeten hebben gespeeld.
  2. behoud van de Nationale Status, waarmee de jeugdopleiding een erkend opleidingsinstituut is waar spelers en trainers in de wijde omtrek van Breda bij willen zijn om zich te ontwikkelen.
  3. een herkenbaar en zichtbaar onderdeel van de club, die zorgt voor binding in de West-Brabantse voetbalgemeenschap.
 
Wij komen uit in de: