bezig met laden...

Organisatiestructuur

NAC heeft sinds begin 2014 een nieuwe topstructuur. De non-executive laag van de organisatie bestaat uit een zeshoofdige Raad van Commissarissen, geleid door voorzitter Joost Gielen. Hierboven bestaat de toplaag uit een Commissie van Aandeelhouders, waarin de vier grootste aandeelhouders zitting hebben.

De Raad van Commissarissen bestaat naast Gielen uit Berry de Kort (financiele zaken), Joost van Mierlo (juridische zaken en supportersvertegenwoordiging), Berry van Nes (Marketing en Communicatie), Robert Coppens (Strategische Zaken) en Cor van Rooij (Technische Zaken).

De toekomst van NAC werd eind 2013 veilig gesteld door een herstructureringsplan van de financiers en de gemeente Breda. Hierbij zetten de financiers de achtergestelde lening om in aandelen voor de club en werd een kapitaalinjectie bewerkstelligd die NAC voor de toekomst behoudt.

Commissie van Aandeelhouders
In de nieuwe structuur is het 'College van Aandeelhouders' vervangen door de bestuurlijke laag "Commissie van Aandeelhouders". In deze CvA zitten de vier grootste aandeelhouders: Wim van Aalst (voorzitter), Rob van Weelde (vice-voorzitter), Paul Burema (lid) en Cor van Rooij (lid). 

De voorzitter en/of de vice-voorzitter van de CvA hebben het recht, niet de plicht, om de gecombineerde vergadering van de RvC en de directie van NAC bij te wonen. Ook kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de CvA. Communicatie vanuit de topstructuur met de media vindt in principe plaats via de Algemeen Directeur van NAC.

 
Wij komen uit in de: