bezig met laden...

Jaarcijfers 2015/2016

NAC boekt in eerste jaar Jupiler League bescheiden winst

Maandagavond 24 oktober 2016 in de aandeelhoudersvergadering van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. is de concept jaarrekening van seizoen 2015 – 2016 formeel goedgekeurd. Op 31 oktober aanstaande zal Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. de jaarrekening indienen bij de KNVB. De periode tussen nu en 31 oktober wordt door de accountant en NAC gebruikt voor de definitieve afronding van het stuk. De jaarrekening wordt daarna in november gepubliceerd.

Ondanks de degradatie naar de Jupiler League is het NAC gelukt om voor het vierde achtereenvolgende boekjaar een positief resultaat te boeken. Met deze jaarrekening blijft de Parel van het Zuiden bovendien in categorie 2. Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. laat over het boekjaar 2015-2016 namelijk een positief netto resultaat van € 136.209,- zien. Hiermee kan de conclusie worden getrokken dat NAC, in haar eerste jaar in de Jupiler League, in financieel opzicht alle verwachtingen heeft overtroffen.

Dat uiteindelijk een positief netto resultaat werd behaald komt enerzijds door de gerealiseerde opbrengsten uit de transfer van Adnane Tighadouini naar Malaga, maar zeer zeker ook door het feit dat de supporters de club, ondanks de degradatie, niet in de steek hebben gelaten. De opbrengsten uit de wedstrijdbaten vielen namelijk maar liefst € 0,7 miljoen hoger uit dan begroot. Ook de aandeelhouders en sponsoren zijn na de degradatie als één man achter de club blijven staan en hebben er samen voor gezorgd dat het begrote bedrag aan sponsorinkomsten afgelopen seizoen kon worden overtroffen.

Ondanks het positieve netto resultaat blijft het voor NAC een enorme uitdaging om de inkomsten en bedrijfslasten in de Jupiler League structureel in evenwicht te houden. Door de degradatie naar de Jupiler League is de omzet van NAC in het boekjaar 2015-2016 namelijk met €3,5 miljoen gedaald. Om de vermindering in inkomsten voor een groot deel te compenseren is er in het seizoen 2015-2016 ook flink in de kosten gesneden. Daardoor zijn de bedrijfslasten flink gedaald ten opzichte van het seizoen 2014-2015 (minus € 2,9 miljoen). Hierbij werd de grootste daling gerealiseerd door een reorganisatie op kantoor en een verlaging van het spelersbudget.

Door een agiostorting van een viertal aandeelhouders en het positieve resultaat over het seizoen 2015-2016 is het eigen vermogen van de Houdstermaatschappij verbeterd tot € 0,1 miljoen negatief. Einde boekjaar 2014-2015 was dit nog €1 miljoen negatief.

Continuïteit
Hoewel NAC in het seizoen 2015-2016 op financieel vlak boven verwachting presteerde, blijft de financiële situatie en met name de liquiditeitspositie van NAC een continu punt van aandacht. Door het mislopen van promotie naar de Eredivisie staat de begroting ook in het huidige boekjaar weer flink onder druk. NAC moet daarom wederom alle zeilen bij zetten om een gezonde financiële huishouding te behouden. Daarin is de steun van onze aandeelhouders, supporters en sponsors van essentieel belang. Daarnaast zal NAC, zoals het ook de afgelopen jaren heeft gedaan, de financiële consequenties van bepaalde keuzes goed moeten blijven afwegen.

Met de huidige koers (zowel op technisch als organisatorisch vlak) en de steun van al haar stakeholders verwacht de directie van de Houdstermaatschappij in het seizoen 2016-2017 niet in acute liquiditeitsproblemen te komen. Ook in het tweede jaar in de Jupiler League kan NAC namelijk weer rekenen op een zeer groot aantal toeschouwers en sponsoren. Uiteraard wordt er ook voortdurend gekeken naar de lange termijn en daarbij gewerkt met meerdere scenario's, zodat club te allen tijden goed beslagen ten ijs kan komen.

Justin Goetzee is trots op de prestaties van afgelopen jaar, maar ook waakzaam met betrekking tot de toekomst: “Wat onze organisatie afgelopen jaar heeft gepresteerd is ongekend. De enorme betrokkenheid van onze aandeelhouders, supporters, sponsors, vrijwilligers en personeel na de degradatie naar de Jupiler League is hartverwarmend geweest. Die onvoorwaardelijke steun en onverzettelijkheid maakt onze club zo ongelooflijk sterk. Aan de andere kant moeten we ook realistisch blijven en ons realiseren dat we zonder incidentele additionele opbrengsten, zoals een transfer, in de Jupiler League niet in staat zijn om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Door het mislopen van de promotie moeten we aankomend jaar weer alle zeilen bij zetten en geldt ook dan weer: ’nooit opgeven, altijd doorzetten’.”

Download hier de gehele jaarrekening over het seizoen 2015/2016 van NAC Breda.

 
Wij komen uit in de: