bezig met laden...

Jaarcijfers 2017/2018

NAC beschikt weer over positief eigen vermogen


In de jaarrekening over het seizoen 2017/2018, dat op 27 september is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, staat dat NAC voor het eerst sinds 2009 weer over een positief eigen vermogen beschikt. Vorig jaar spraken Justin Goetzee en Hans Smulders de verwachting uit dat NAC met gezond verstand en realisme, bij behoud van de Eredivisie-status, in staat moest zijn om binnen enkele seizoenen een positief eigen vermogen te presenteren, die doelstelling is nu dus al behaald. De volledige jaarrekening wordt naar verwachting morgen gepubliceerd en is vanaf dat moment voor iedereen toegankelijk.

Positief eigen vermogen
Dankzij de promotie naar de Eredivisie twee seizoenen geleden en het geslaagde eerste jaar op het hoogste niveau, heeft de club zoals gehoopt meer armslag gekregen en kan het mededelen dat Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. over seizoen 2017/2018 een positief netto resultaat heeft behaald van €663.000. Daarmee heeft de organisatie de - weliswaar conservatieve - begroting die voorafgaand aan het seizoen werd ingediend bij de KNVB ruimschoots overtroffen.

Als gevolg van het positieve netto resultaat over seizoen 2017/2018 is het eigen vermogen van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. verbeterd van -€610.000 naar €53.000. De club is ontzettend trots dat het ingezette beleid eerder dan verwacht zijn vruchten heeft afgeworpen met het positieve eigen vermogen als fantastisch resultaat. 

Dat Houdstermaatschappij NAC Breda B.V., ten opzichte van andere seizoenen, in seizoen 2017/2018 het netto resultaat fors heeft weten te verbeteren is toe te schrijven aan een aantal factoren. Zo bewezen supporters en sponsoren wederom hun loyaliteit aan de Bredase BVO, wat leidde tot hogere sponsorinkomsten (+€103.000), hogere wedstrijdbaten (+€64.000) en meer omzet uit merchandise (+€53.000) dan verwacht. Ook de overige baten vielen door uiteenlopende oorzaken hoger uit. Het resultaat werd verder verbeterd door diverse kostendalingen.

Categorie 3
Eerder dit jaar wist NAC al te melden dat de club voor het eerst sinds de intrede van het Financial Rating System (FRS) is ingedeeld in categorie 3. De Parel van het Zuiden maakte daarmee de stap naar de hoogste categorie, voor clubs met de meest gezonde financiële huishouding in het betaalde voetbal. Het gezonde financiële beleid en ijzeren begrotingsdiscipline, werd daarmee ook al door de KNVB beloond.

Liquiditeitspositie 
De liquiditeitspositie van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. heeft in seizoen 2017/2018 zoals verwacht geen moment onder druk gestaan. Door het positieve netto resultaat in seizoen 2017/2018 is de liquiditeitspositie verder verbeterd. Desalniettemin blijft de aandacht op het bewaken van de liquiditeitspositie en het beheersen van kosten. 

Continuïteit 
Het over seizoen 2017/2018 gerealiseerde netto resultaat van €663.000 heeft geleid tot een verbetering van het eigen vermogen. Met de handhaving in de Eredivisie en de daaraan gerelateerde inkomsten weet de directie van NAC voor seizoen 2018/2019 een sluitende liquiditeitsprognose te overleggen. Het huidige sportieve en financiële beleid moet er voor zorgen dat NAC Breda een stabiele middenmoter in de Eredivisie wordt. De directie zal, zoals het ook in de afgelopen jaren heeft gedaan, de financiële keuzes van haar consequenties blijven afwegen, omdat zij zich bewust is van het feit dat dat de financiële situatie om continue aandacht vraagt.

Volledige jaarrekening
Meer informatie met betrekking tot alle cijfers van het seizoen 2017/2018? De volledige jaarrekening van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. staat inmiddels online: Jaarrekening seizoen 2017/2018.

 
Wij komen uit in de: