Niemand buitenspel

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Jongeren of (jong) volwassenen met een bijstandsuitkering, beperking, of zonder startkwalificaties kunnen in de praktijk echter vaak moeilijk aan een baan komen. Voor deze groep mensen organiseren wij het project Niemand Buitenspel. Het project biedt de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de speciale omgeving van het Rat Verlegh Stadion. 

Gedurende het traject worden met name schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden verricht in en om het Rat Verlegh Stadion, ter ondersteuning van onze facilitaire afdeling. Tevens is tijdens het project gelegenheid om te sporten, workshops en cursussen te volgen, die bijdragen aan het verkrijgen van basisvaardigheden die van pas komen voor elke werknemer.

We hebben een werkcoach aangesteld die verantwoordelijk is voor de begeleiding, sturing en beoordeling van de kandidaat en de terugkoppeling van bevindingen aan de doorverwijzende instanties en opleidingsinstellingen. Door middel van een zogenaamd werkgeversplatform, is het onze intentie dat kandidaten na afloop van het traject uitstromen naar een betaalde baan bij een van onze aangesloten sponsoren of elders.

Niemand Buitenspel is net als een voetbalwedstrijd opgebouwd.

Meer over projecten