Belangrijke locaties in het Rat Verlegh Stadion voor media

Perskamer

De perskamer van het Rat Verlegh Stadion bevindt zich sinds seizoen 2017/2018 op de begane grond, aan de westkant van het stadion, aangrenzend aan P1. De ingang is gelegen naast de brandtrap. Voor de wedstrijd kunnen fotografen en schrijvende pers hier hun voorbereidingen treffen en na de wedstrijd vindt hier de persconferentie plaats van beide coaches. De perskamer is geopend vanaf twee uur voor aanvang van de wedstrijd. 

Perstribune

De perstribune van het Rat Verlegh Stadion bevindt zich op de tweede ring ter hoogte van de middenlijn. U kunt de perstribune bereiken via de deur aan de linkerzijde van de persruimte. Ook voor de perstribune geldt leden van de pers hier uitsluitend plaats mogen nemen indien zij in het bezit zijn van de juiste zonekaart, welke wordt verstrekt op basis van de accreditatieaanvraag. 

Het is mogelijk om op aanvraag gebruik te maken van ISDN-faciliteiten op de perstribune, indien u hier gebruik van wenst te maken verzoeken wij u dit aan te geven bij de accreditatieaanvraag. 

Camera's zijn niet toegestaan op de perstribune. 

Mixed zone

De mixed zone bevindt zich in de catacomben van het Rat Verlegh Stadion vlak voor de veldopgang. Deze is te bereiken via de de ontvangsthal van het hoofdgebouw. Leden van de pers hebben uitsluitend toegang tot de mixed zone indien zij in het bezit zijn van de juiste zonekaart, welke wordt verstrekt op basis van de accreditatieaanvraag. 

Na afloop van de wedstrijd komen de rightholders als eerste aan de beurt voor het afnemen van interviews. Wilt u na de wedstrijd een interview afnemen met een speler of de hoofdtrainer? Dan kunt u dit aanvragen bij Beau Lemmens van de afdeling Perszaken. Alleen spelers die in actie zijn gekomen tijdens de betreffende wedstrijd staan de pers te woord. 

Interviews voor televisie na afloop van de wedstrijd dienen te allen tijde te worden afgenomen voor de zogenaamde ‘tv-backdrop’ (het bord met reclame-uitingen). Wij verzoeken vertegenwoordigers van de pers vriendelijk de aanwijzingen van medewerkers van NAC in dit kader op te volgen.

Veld

Het veld van het Rat Verlegh Stadion mag uitsluitend worden betreden door personen die in het bezit zijn van de juiste zonekaart en/of een All Access-pas. Leden van de media die werkzaam zijn op het veld dienen een hesje te dragen, welke wordt verstrekt in de perskamer. 

De veldopgang voor fotografen bevindt zich in de hoek van het veld, via de ramp onder vak I kunnen zij het veld betreden. Fotografen dienen te allen tijde op het kunstgrasgedeelte achter de boarding te blijven, tenzij anders afgesproken. Ook tijdens de opkomst van de spelers is het niet toegestaan foto’s te maken
vanaf het speelveld. In de ondergelegen/naastgelegen 
afbeelding zijn de werkposities voor fotografen in
het rood aangegeven. Instructies van stewards moeten
in alle gevallen worden opgevolgd.