Toegangsbeleid wedstrijden

Vertegenwoordigers van de pers en fotografen dienen zich ten alle tijden bij NAC te accrediteren, ook wanneer zij beschikken over een NSP-kaart of AIPS kaart. 

Beschikt u niet over de bovengenoemde kaarten en wilt u verslag doen van een wedstrijd in ons stadion, kunt u, uiterlijk twee werkdagen voor de wedstrijddag, een accreditatieverzoek indienen bij de afdeling Perszaken door het online formulier voor accreditatieaanvragen in te vullen. In dit accreditatieverzoek dient u duidelijk aan te geven namens welke opdrachtgever u de wedstrijd wil bezoeken. Tevens dient uw aanvraag te zijn begeleid door een ondertekend schrijven van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor houders van een NVJ-kaart.