Niemand Buitenspel

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Jongeren of (jong) volwassenen met een bijstandsuitkering, beperking, of zonder startkwalificaties kunnen in de praktijk echter vaak moeilijk aan een baan komen. Voor deze groep mensen organiseren wij het project Niemand Buitenspel. Het project biedt de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de speciale omgeving van het Rat Verlegh Stadion.

Gedurende het traject worden met name schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden verricht in en om het Rat Verlegh Stadion, ter ondersteuning van onze facilitaire afdeling. Tevens is tijdens het project gelegenheid om te sporten, workshops en cursussen te volgen, die bijdragen aan het verkrijgen van basisvaardigheden die van pas komen voor elke werknemer.

We hebben een werkcoach aangesteld die verantwoordelijk is voor de begeleiding, sturing en beoordeling van de kandidaat en de terugkoppeling van bevindingen aan de doorverwijzende instanties en opleidingsinstellingen. Door middel van een zogenaamd werkgeversplatform, is het onze intentie dat kandidaten na afloop van het traject uitstromen naar een betaalde baan bij een van onze aangesloten sponsoren of elders.

Niemand Buitenspel is net als een voetbalwedstrijd opgebouwd.

Warming-up

Op basis van het functieprofiel kunnen kandidaten hun interesse kenbaar maken bij de gemeentes/werkpleinen of via hulp- en zorginstellingen, dan wel via onderwijsinstellingen.

Indien een kandidaat geïnteresseerd is, wordt een intakegesprek gehouden waarbij wordt bekeken of de kandidaat en betrokkenen een 'klik' hebben. Indien dit het geval is zet de kandidaat zijn handtekening onder de afsprakenlijst en gaat vervolgens deelnemen aan het project Niemand Buitenspel.

Eerste helft

Na de intake gaat de kandidaat voor een periode van ongeveer drie maanden aan de slag bij NAC Breda, deze periode is eventueel uit te breiden naar maximaal zes maanden. Tijdens de eerste helft ondersteunt een kandidaat de facilitaire afdeling voor ten minste drie dagen per week.

Daarnaast worden workshop en cursussen georganiseerd en beoordelingsgesprekken gevoerd, waarbij de interesse van de kandidaat wordt gepeild zodat er in het netwerk alvast kan worden gekeken naar een mogelijke vervolgstap. De workshops/cursussen bevatten onderwerpen als sollicitatiegesprekken, CV’s, houding, persoonlijke verzorging en VCA.

Tweede helft

Tijdens de tweede helft van het project gaat de kandidaat minimaal één keer stage lopen bij een bedrijf dat is aangesloten op ons netwerk. Door middel van een snuffelstage kan de kandidaat ervaring opdoen bij een potentiele werkgever of bij een vakgerichte vervolgopleiding. Daarnaast is het mogelijk dat de kandidaat meerdere dagen extra ondersteuning biedt op de facilitaire afdeling. Uiteindelijk moet in de tweede helft van het traject bepaald worden wat de vervolgstap van de kandidaat wordt. 

Nabeschouwing

De nabeschouwing is het einde van het reguliere traject. De kandidaat stroomt uit naar betaald werk of een vervolgopleiding. De projectcoördinator begeleid de weg van de kandidaat naar de werkgever of vervolgopleiding. Tijdens de nabeschouwing onderhoudt de projectcoördinator contact met de werkgever of opleiding om te polsen of de kandidaat succesvol rendeert. Tijdens de nabeschouwing wordt de kandidaat nog uitgenodigd voor een evaluatiegesprek en een eindgesprek, de zogeheten nazorgfase van het project.