Het aanjagen van voetbalontwikkeling in de regio, door jonge voetballers en amateurclubs te inspireren en te ondersteunen in de ontwikkeling van hun talenten is een van de pijlers van onze missie. De amateurclubs in onze regio zijn daarom zeer belangrijk voor de jeugdopleiding van NAC. De spelers in onze jeugdopleiding hebben hun eerste stappen immers ook op het voetbalveld bij de amateurclub in hun woonplaats gezet. Daar hebben ze het voetbal ontdekt, het plezier erin gevonden en hun talent ontwikkeld.  

Sinds enkele jaren zit de samenwerking amateurclubs flink in de lift. Deze samenwerking zien wij als een groeimodel. Samen met de clubs zoeken we dus steeds weer naar nieuwe mogelijkheden en kansen gelet op hun behoeften en uiteraard afhankelijk van de beschikbare middelen.

Om een indruk te geven van de activiteiten binnen de samenwerking, hieronder een aantal voorbeelden van de afgelopen seizoenen: 

Trainers Academie in samenwerking met Human Mobility Group

Het project ’Trainers Academie’ dat in september 2017 van start ging, is een samenwerking tussen NAC en Human Mobility Group, een bedrijf dat actief is in het bedrijfsleven met het verzorgen van managementtrainingen en het ontwikkelen van de potentie van medewerkers. Beide partijen zetten samen een project op waarbij jeugdtrainers begeleid werden in hun persoonlijke ontwikkeling aan de hand van een talentenscan, intervisie en coachgesprekken. Zeventien jeugdtrainers van amateurverenigingen uit de regio kregen middels deze opleiding de kans om zichzelf in een reeks van vijf professionele bijeenkomsten te ontwikkelen. 

Het project werd in juni 2018 afgesloten, zoals te lezen is in dit nieuwsbericht. 

Het NAC Voetbalcongres

Het 1ste NAC voetbalcongres was een groot succes. Bestuurders, hoofden jeugdopleiding, jeugdtrainers en genodigden gingen onder enthousiaste begeleiding en met externe voetbaldeskundigen aan de slag met een actueel voetbalthema. Wordt vervolgd.

 

 

NAC Voetbalavonden

Jeugdtrainers, hoofden jeugdopleiding, bestuurders e.a. komen vier of vijf keer per jaar samen rondom een concreet voetbalthema om te leren van elkaar én van onze jeugdtrainers. Ze kunnen dan zelf met de praktijktips aan de slag. Uiteraard wordt er ook volop genetwerkt.

Talententoernooien

Voor regionale amateurclubs organiseert NAC regelmatig talententoernooien. In 2018 waren de eerste twee edities van deze nieuw op te zetten toernooien. De eerste  en tweede  editie werden gewonnen door respectievelijk Unitas'30 en EBOH. 

Ad Laming is binnen de NAC jeugdopleiding als coördinator samenwerking amateurclubs verantwoordelijk voor de concrete activiteiten en is het eerste aanspreekpunt voor amateurclubs. 

Meer informatie via: [email protected]