Notulen Clubraad

De Clubraad vergadert één keer per maand om verschillende strategische vraagstukken binnen alle supportersgeledingen te bespreken en met de club te overleggen. Bij deze vergaderingen schuiven alle leden van de Clubraad aan en een afvaardiging van NAC aangaande de te bespreken onderwerpen. Het is de bedoeling om uiterlijk twee weken na iedere vergadering de notulen online te plaatsen en de achterban in te lichten over de uitkomsten van de besproken onderwerpen. 

19 november 2020

Notulen vergadering 19-11-2020

22 oktober 2020

Notulen vergadering 22-10-2020 + Resultaten panel 2 

17 september 2020

Notulen vergadering 17-09-2020

27 augustus 2020

Notulen vergadering 27-08-2020

29 juli 2020

Notulen gesprek aandeelhouders

21 juli 2020

Notulen gesprek met burgemeester op 21 juli 2020

9 juli 2020

Notulen vergadering 9-07-2020

18 juni 2020

Notulen vergadering 18-06-2020