Het bestuur van de Clubraad bestaat uit 7 bestuursleden. De bestuursleden worden op basis van een functieprofiel geselecteerd door een onafhankelijke benoemingscommissie en voor drie jaar benoemd.

Vier zetels worden door onafhankelijke supporters ingevuld, de andere drie zetels worden ingevuld op basis van een voordracht van een bestuurder door de NAC Supportersvereniging, Stichting Breda Loco’s en Stichting Vak G.

De Clubraad heeft ook het statutaire recht om één bestuurder van de Raad van Commissarissen en één bestuurder van de Stichting NOAD, de beheerder Gouden Aandeel, voor benoeming voor te dragen.