ANBI

Stichting NAC Maatschappelijk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bedrijven en particulieren kunnen daardoor gebruik maken van de fiscale voordelen die gelden voor een ANBI.  

Naam instelling
Stichting NAC Maatschappelijk.

Bestuur

Voorzitter: Niels de Beer

Penningmeester: Aad Steenbergen

Algemeen directeur NAC Breda: Mattijs Manders

Algemeen bestuurslid: Ton Louwers

Algemeen bestuurslid: Stefan Heijnen

Algemeen Bestuurslid: Lars Langenberg

 


RSIN/fiscaal nummer
853133761

Contactgegevens
Stichting NAC Maatschappelijk

Postbus 3356

4800 DJ Breda

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 (0) 76 521 45 00

KvK-nummer: 58672516

Stichting NAC Maatschappelijk heeft ten doel:

NAC Breda is meer dan voetbal. De club zit verankerd in de stad, waardoor het DNA van de Parel van het Zuiden verweven is met Breda. Vanuit die positie hopen wij dan ook op maatschappelijk vlak een steentje bij de dragen. Wij zijn ons namelijk bewust van de maatschappelijke rol die we uit kunnen oefenen in de gemeente Breda en nemen dit serieus. Met het Rat Verlegh Stadion als basis en de aantrekkingskracht als een belangrijk middel streven we ernaar om een rol te spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. Door het inzetten van onze spelers en medewerkers betrekken we Bredanaars uit verschillende doelgroepen bij de samenleving, die voor de meeste organisaties zeer lastig of niet te bereiken zijn. Aan de hand van verschillende maatschappelijke thema’s werken wij, onder de naam NAC Maatschappelijk, samen met partners aan een sociaal sterkere samenleving van onze stad. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd. Mogelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd. 

De projectmedewerkers, als mede ondersteunende stagiair(e)s, worden in overeenstemming met de CAO Sociaal-maatschappelijk werk verloond.

Jaarverslag projecten en activiteiten 
Klik hier voor het jaarverslag van de uitgeoefende projecten en activiteiten seizoen 2020/2021