Wedstrijden

Vertegenwoordigers van de pers dienen zich ten alle tijden bij NAC te accrediteren, ook wanneer zij beschikken over een NSP-kaart of AIPS kaart. 

De hierboven genoemde kaarten doen tevens dienst als parkeerkaart (parkeerplaats P2 voor fotografen of P3 voor overige leden van de media).

Beschikt u niet over de bovengenoemde kaarten en wilt u verslag doen van een wedstrijd in ons stadion, kunt u, uiterlijk drie werkdagen voor de wedstrijddag, een accreditatieverzoek indienen bij de afdeling Perszaken ([email protected]l). In dit accreditatieverzoek dient u duidelijk aan te geven namens welke opdrachtgever u de wedstrijd wil bezoeken. Tevens dient uw aanvraag te zijn begeleid door een ondertekend schrijven van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor houders van een NVJ-kaart.

Fotografen

Fotografen dienen zich ten alle tijden bij NAC te accrediteren, ook wanneer zij beschikken over een NSP-kaart of AIPS kaart. 

De hierboven genoemde kaarten doen tevens dienst als parkeerkaart (parkeerplaats P2).

Beschikt u niet over de bovengenoemde kaarten, maar wilt u wel verslag doen van een wedstrijd in ons stadion, kunt u, uiterlijk drie werkdagen voor de wedstrijddag, een accreditatieverzoek indienen bij de afdeling Perszaken ([email protected]l). 

In dit accreditatieverzoek dient u duidelijk aan te geven namens welke opdrachtgever u de wedstrijd wil bezoeken. Tevens dient uw aanvraag te zijn begeleid door een ondertekend schrijven van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor houders van een NVJ-kaart.