Update situatie invalidenlift


	

NAC Breda streeft ernaar om in alle facetten van de organisatie een bezoek aan de club en een thuiswedstrijd in het Rat Verlegh Stadion voor iedereen zo optimaal mogelijk te maken. Helaas is dat door omstandigheden voor onze minder valide bezoekers niet altijd het geval door gebreken aan de invalidenlift. NAC stelt alles in werking, zoals het doet sinds het probleem is ontstaan, om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Probleem
In de zomer van 2014 is er bij vak F8 een invalidenlift geplaatst door de Gemeente Breda om bezoekers die gebruik willen maken van de rolstoelplaatsen zo goed mogelijk te bedienen. Een half jaar na de plaatsing functioneerde deze lift echter op verschillende momenten niet naar behoren. De lift is geïnstalleerd met de opdracht om zware rolstoelen en scootmobielen te dragen. Op eerder genoemde momenten is echter gebleken dat deze specifieke lift niet geschikt is voor die functie. Het gevolg daarvan is dat minder valide supporters die plaats willen nemen op de rolstoeltribune hier niet kunnen komen of, vervelender nog, vast komen te zitten in de lift of op de tribune.

NAC heeft gedurende dit traject de leverancier meerdere malen aangesproken op de defecte lift en gesommeerd dit probleem adequaat op te lossen. Meerdere malen is er een monteur geweest om de lift te repareren en er is een monteur tijdens een wedstrijd aanwezig geweest om het gebruik te monitoren. Het bedrijf is echter niet in staat om de lift naar behoren te laten functioneren en ontwijkt in de ogen van NAC alle verantwoordelijkheid voor het probleem. De lift is een grote financiële investering geweest van de Gemeente Breda en daardoor niet zomaar te vervangen. Vanwege het gebrek aan beweging aan de kant van de leverancier heeft NAC besloten een gespecialiseerd adviesbureau naar de lift te laten kijken. Dat bureau heeft geconcludeerd dat deze lift inderdaad niet geschikt is voor de huidige toepassing. Daarnaast heeft het advies gegeven over eventuele oplossingen die wel geschikt zijn.

Algemeen Directeur Justin Goetzee: "We zitten er ontzettend mee in onze maag dat dit probleem al zolang speelt. Het feit dat een deel van onze supporters de dupe is van dit slepende conflict is heel vervelend. We proberen voor onze minder valide supporters altijd een passende oplossing te vinden en zorgen tijdens de wedstrijd voor een consumptie en waar nodig dekens en paraplu's. Deze oplossing is echter altijd minder dan een werkende lift die ervoor zorgt dat deze supporters gewoon op hun eigen plek kunnen zitten. Linksom of rechtsom moeten we ervoor zorgen dat dit wordt opgelost. NAC heeft nu besloten dat het probleem uiterlijk moet zijn opgelost voor de start van het nieuwe seizoen. We trekken in dit traject samen op met de Gemeente Breda."

Oplossing
Naar aanleiding van het rapport van het adviesbureau wordt door NAC gekeken naar de geadviseerde mogelijkheden om dit probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. NAC trekt samen op met de Gemeente Breda, die de eerste lift heeft geplaatst. Op dit moment ziet het er naar uit dat het plaatsen van een nieuwe lift het enige scenario is dat dit bewerkstelligt. Daarnaast blijft de club in gesprek met de gedupeerde supporters om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn in de absentie van een werkende lift.

Convenant De Zonnebloem
NAC hecht veel waarde aan een goede toegankelijkheid voor minder valide supporters. Daarom heeft de club enkele maanden geleden samen met Stichting De Zonnebloem een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het Rat Verlegh Stadion voor minder valide supporters. Daar kwam, na onderzoek van inspecteurs van De Zonnebloem en navraag bij onze eigen supporters, uit dat de toegankelijkheid goed in orde is, maar wel dat enkele faciliteiten aan vervanging en verbetering toe zijn. Het gaat hierbij onder andere om verbeteringen aan de invalidentoiletten, de signing en de parkeerplaatsen.

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en mis geen updates!