Sluiten
steward bij nac

In het Rat Verlegh Stadion hanteren we enkele regels om het wedstrijdbezoek voor eenieder zo prettig mogelijk te maken. De belangrijkste regel is: Volg het advies van de Stewards en andere werknemers te allen tijde op. Verder gelden de volgende huisregels.

Toegang tot ons stadion

 • Het is verboden zonder geldig toegangsbewijs het stadion te betreden.
 • Het veiligheidspersoneel is bevoegd mensen toegang tot het stadion te ontzeggen wanneer zij dusdanig onder invloed verkeren, dat het risico bestaat dat zij de orde verstoren.
 • Het is verboden om verdovende middelen in het stadion te brengen of te gebruiken.
 • Het meenemen van eigen consumpties in het stadion is eveneens verboden. Deze worden ingenomen, zonder dat er een vergoeding plaats vindt. Slechts het nuttigen van in het stadion verkregen consumpties is toegestaan. 
 • Het meenemen van de volgende attributen is verboden:
  - foto- en videocamera’s voor professioneel of commercieel gebruik, voor professioneel gebruik van opnameapparatuur, is vooraf gegeven schriftelijke toestemming noodzakelijk. Voor vragen hierover kunt u mailen naar pers@nac.nl
  - Voor het gebruik van vlaggen en andere sfeerverhogende artikelen als snippers, linten etc is eveneens vooraf toestemming vereist. 
  - Goederen die in de ogen van het veiligheidspersoneel op enige wijze gevaar op zouden kunnen leveren is niet toegestaan. Deze goederen worden door het veiligheidspersoneel ingenomen en indien nodig in bewaring genomen. Het veiligheidspersoneel is verplicht u de toegang te weigeren indien u weigert deze goederen af te staan.
  - Het veiligheidspersoneel is verplicht bij het aantreffen van strafrechtelijk in het bezit zijn van verboden goederen, zoals vuurwerk, wapens, etc dit direct te melden aan de politie. 
 • Het kopen van een toegangskaart voor het Rat Verlegh stadion (uitgezonderd het gastenvak) is uitsluitend voorbehouden aan houders van een NAC (seizoen)clubcard, tenzij door de organisatie anders wordt bepaald. Voor een actueel overzicht van kaartverkoop gaat u naar NACtickets.nl
 • Het Rat Verlegh stadion kent geen neutrale tribunes. 
 • Indien een volwassen persoon onrechtmatig met een kortingskaart (jeugd of ouderenkorting) het stadion tracht te betreden, wordt hem de toegang geweigerd, zonder dat restitutie van betaling zal plaats vinden. Het is mogelijk voorafgaand aan de wedstrijd door middel van een bijbetaling de gekochte kortingskaart om te zetten naar een volwassen toegangskaart.
 • Bezoekers van het Rat Verlegh Stadion doen bij het bezoeken van een thuiswedstrijd of evenement van NAC afstand van hun portretrecht, indien de foto's worden gemaakt in opdracht van NAC Breda. De foto's mogen in dat geval gebruikt worden voor redactionele en commerciële doeleinden. De auteursrechten van de foto's liggen bij de desbetreffende fotograaf. 
 • U dient zich als bezoeker van een wedstrijd te houden aan diverse regels, zoals verplicht medewerking verlenen aan een fouillering en medewerking verlenen aan kaart- en/of ID-controle door de veiligheidsmedewerkers van de club.

Ongewenst gedrag

 • Het veiligheidspersoneel is bevoegd mensen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag te ontzien van toegang tot het stadion.
 • Het is verboden om zonder toestemming van NAC het veld te betreden. Indien het betreden gebeurt voor, tijdens of na een wedstrijd van NAC, wordt onverwijld een stadionverbod van 10 jaar en een civiele geldboete van € 10.000,- opgelegd.
 • Het gooien van voorwerpen en of vloeistoffen naar veld of derden is ten strengste verboden.
 • Het plaats nemen op bordessen en trapopgangen is in verband met de veiligheid van supporters niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van het stadion-, veiligheidspersoneel en andere medewerkers van het stadion dienen te worden opgevolgd. 
 • Agressief gedrag ten aanzien van dit personeel en andere medewerkers in en rondom stadion, wordt extra zwaar bestraft. 
fietsen parkeerkaart

Parkeerverbod (brom)fietsen NAC Stadion

Het is rond het Rat Verlegh Stadion alleen toegestaan om je fiets te parkeren in de daarvoor bestemde fietsrekken. Fietsen die ergens anders staan (bijvoorbeeld tegen het stadion of op de promenade) kunnen door de gemeente worden verwijderd. Klik op de button voor meer informatie over de huisregels van het Rat Verlegh Stadion. 

Op de kaart zie je precies waar je de fiets wel en niet mag achterlaten.

Rookvrij stadion

Vanaf seizoen 20/21 dienen alle stadions in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie rookvrij te zijn. Hiertoe hebben de competities in samenwerking met de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij besloten. Dit betekent dat ook in het Rat Verlegh Stadion vanaf heden niet meer gerookt mag worden.

Rookvrije stadions is een gezamenlijk initiatief van alle clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, gezamenlijk met de Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie, KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds). Deze partijen willen samen met de supporters rookvrije stadions creëren. We vragen alle rokers rekening te houden met hun medesupporters die niet roken.

Op wedstrijddagen is het stadion rookvrij van de openingstijd tot een kwartier na de wedstrijd. Het trainingscomplex in Zundert en het jeugdcomplex in Boeimeer zijn te allen tijden rookvrij.

Ga voor meer informatie naar rookvrijevoetbalstadions.nl

vriendenloterij
soccernews3