Scouting

Een belangrijk onderdeel van de jeugdopleiding is het vinden van de beste spelers uit de regio. Alleen hierdoor is de NAC Breda Jeugdopleiding in staat het niveau te halen dat zij nastreven. Om dit te realiseren heeft de jeugdopleiding een team van scouts en tipgevers. Deze staan onder leiding van een hoofdscout. Zij staan wekelijks langs de velden. Hierbij kijken ze continu of een spelertje voldoet aan de vraag; ''Heeft die speler het in zich om voor NAC te spelen?’’. De scouting is gericht op amateurclubs in Breda en omgeving, waarbij het uitgangspunt is dat de jongste lichtingen binnen een straal van 40 kilometer woonachtig zijn.

Wanneer een speler als potentiële versterking wordt aangemerkt, zal de NAC Jeugdopleiding eerst de amateurclub contacten en in afstemming met de club de speler uitnodigen voor stagetrainingen. De NAC Breda  Jeugdopleiding gaat niet in op persoonlijke verzoeken voor een testtraining.

Meer over de jeugdopleiding