Reactie Raad van Commissarissen NAC Breda op recente onrust binnen het technisch hart

	

De Raad van Commissarissen van NAC Breda heeft zich in de afgelopen week breed georiënteerd op een succesvolle toekomst voor de club. Daarbij hoort een oplossing voor de recente onrust. Daarom geven wij onze algemeen directeur Mattijs Manders een duidelijke opdracht mee: Houd vast aan de doelstellingen van de club, met behoud van zowel de technisch directeur als de hoofdtrainer. Zorg voor een omgeving waarin dat mogelijk is.”

De kennismakingsgesprekken tussen Ton Lokhoff en Maurice Steijn waren positief. Beiden spraken uit vertrouwen te hebben in hun onderlinge samenwerking. Die samenwerking is helaas nog niet tot stand gekomen. Wij vinden dat het aan de hoofdrolspelers zelf is om de onderlinge geschillen samen op te lossen, als volwassen mensen. Wij willen het patroon van ontslag bij onenigheid of druk van buitenaf doorbreken. Dat lijkt gewoonte geworden in het voetbal en helaas ook bij onze club, maar dat is geen duurzame aanpak. Het is duur, werkt beschadigend en verslechtert de prestaties van onze club.

Onze insteek vraagt van Ton en Maurice flexibiliteit. Dit realiseren wij ons terdege. Ook zijn wij ons ervan bewust dat deze insteek tegen de, door derden via media uitgesproken, verwachtingen ingaat.

Wij hebben de afgelopen dagen in onze gesprekken met Mattijs verwachtingen gesteld en er zijn heldere deadlines. Het belang van NAC Breda moet altijd bij iedereen voorop staan, dus de tijd van ruzie moet voorbij zijn, er moet nu worden samengewerkt. Ton en Maurice krijgen de opdracht om de juiste omstandigheden voor goede prestaties te creëren. Deze moeten uiterlijk bij de start van de voorbereiding eind juni 2021 zijn gerealiseerd.

De aandeelhouders van NAC staan achter de insteek van de RvC. Wanneer een goede technische aanpak kan worden gepresenteerd, er rust is bij de club en er goed wordt samengewerkt, is er ook ruimte voor verdere investeringen in de club. Dit is ons te verstaan gegeven.

We gaan ervan uit dat iedereen doordrongen is van het belang hiervan. Het is nu aan de sleutelspelers om aan het werk te gaan, zodat er volgend seizoen een sterk team staat.

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en mis geen updates!