Sluiten
Patrick Ahlborn

De Betaald Voetbal Organisatie NAC maakt bekend dat deze maand de nieuwe aandeelhouders, verenigd in NAC=Breda, alle recent door hen verworven aandelen in NAC overdragen aan de Stichting Administratie Kantoor NAC (STAK). Het bestuur van de STAK heeft met dit aandelenpakket nu de volledige zeggenschap over de club waarbij, zoals voorheen, de Stichting NOAD een prioriteitsaandeel houdt waardoor de rechten van Stichting NOAD volledig gewaarborgd blijven. Hiermee wordt NAC weer volledig baas in eigen huis, met een organisatiestructuur die past bij een hedendaagse professioneel geleide betaald voetbalorganisatie. Dit is iets waarvoor veel betrokkenen rondom NAC hard hebben gestreden. Er is hen grote dank verschuldigd en er is grote waardering in en rondom de club voor de mensen achter NAC = Breda die dit unieke proces mogelijk hebben gemaakt.

 

De nieuwe governance wordt gevormd door een STAK en een Raad van Commissarissen (RvC). De STAK beheert de aandelen van NAC, benoemt de RvC van NAC en geeft goedkeuring aan het strategisch plan en de begroting van de club. Het bestuur van de STAK bestaat uit voorzitter Cees Meeuwis, jurist Martijn Vermeeren, ondernemer Joyce van de Noort en organisatiedeskundige Rob Schaerlaeckens.

Het bestuur van de STAK heeft een parallel traject gevolgd en het is daarom ook al gelukt om een aantal leden van de RvC van NAC te benoemen. De RvC benoemt met goedkeuring van de STAK de directie van NAC en heeft ook als taak om toezicht te houden op de directie van NAC. De nog aan te stellen directie is verantwoordelijk voor alle strategische en technische plannen van de club. De RvC toetst deze plannen aan de overeengekomen strategie. Tevens wordt door middel van een directiereglement gegarandeerd dat alle grote beslissingen bij NAC goedkeuring moeten hebben van de RvC.

De dagelijks toezichthoudende RvC is deels al benoemd door het STAK bestuur en bestaat nu uit voorzitter Henk van Koeveringe, voormalig eigenaar van recreatiebedrijf Roompot en momenteel onder meer sociaal ondernemer, voorts financieel deskundige Edwin Heeren (voormalig accountant van NAC) en oud-speler Pierre van Hooijdonk. Er is momenteel nog een zetel vacant, waarbij de gesprekken met de beoogde kandidaat zich in de afrondende fase bevinden; dit wordt een RvC-lid dat zich focust op het verder uitbouwen van de sociaal-maatschappelijke functie van NAC. Als hier duidelijkheid over is, dan wordt hierover gecommuniceerd.

Pierre van Hooijdonk vervult de belangrijke functie bij NAC als toezichthouder technische zaken die tevens belast wordt met de ontwikkeling van de de voetbalvisie, de technische plannen en het realiseren van de dagelijkse uitvoering binnen NAC. Als er een nieuwe technisch directeur bij NAC is aangesteld, dan heeft Pierre van Hooijdonk als RvC-lid de portefeuille: het technisch beleid van de club.

De STAK en de RvC hebben een routekaart vastgesteld voor de komende periode. Op korte termijn zal het strategisch plan van NAC door de STAK en de RvC worden vastgesteld. Dit plan zal het fundament vormen voor de toekomst van NAC. Het plan zal ook extern worden gecommuniceerd. Parallel hieraan zal de werving worden gestart voor een nieuwe directie: een algemeen directeur en een technisch directeur. De nieuwe directie is verantwoordelijk voor de organisatiestructuur binnen NAC en de invulling van essentiële functies binnen de club, zoals bijvoorbeeld een hoofd scouting en een hoofd jeugdopleiding. Als de nieuwe directie is benoemd dan kan de governance volledig gaan functioneren zoals die is voorzien in alle plannen. Op de routekaart staat ook nog het oprichten van een Partnerfonds dat kan worden gebruikt voor structurele investeringen in de club zoals bijvoorbeeld een professioneel trainingscomplex. Alle onderwerpen op deze routekaart hebben prioriteit en zodra er ontwikkelingen en feiten te melden zijn dan wordt dit gecommuniceerd.

In overleg met Stichting NOAD en de Clubraad heeft NAC de afspraak gemaakt dat de belangen van supporters worden geborgd in een periodiek bijeenkomende klankbordgroep waarbij leden van de directie van NAC, RvC en de STAK door het jaar heen beschikbaar zijn voor regulier overleg met alle supporters geledingen binnen NAC. NAC gaat dit een aantal keer per seizoen plannen. Tevens is in de profielschets van de STAK- en RvC-leden opgenomen dat er afdoende binding en affiniteit met supporters binnen deze geledingen beschikbaar dient te zijn. Na anderhalf jaar zal deze klankbordgroep worden geëvalueerd.

De investeerders uit NAC=Breda hebben zich garant gesteld voor een sluitende begroting voor het komende seizoen en het seizoen erna zodat NAC in staat is met een solide begroting te komen tot promotie naar de eredivisie.

Toon Gerbrands blijft als adviseur voor de STAK, de RvC en de organisatie van NAC betrokken bij de club om de club met zijn ervaring en expertise verder te professionaliseren en naar een hoger level te brengen. Totdat er een nieuwe directie van NAC is vervult hij ook daar een ondersteunende rol. Toon Gerbrands doet dit samen Sebastian Verkuilen.

De nieuwe bestuurders zijn verheugd over de nieuwe ontwikkelingen: ,,NAC is een van de laatste plekken in de regionale samenleving waar alle lagen van de bevolking samenkomen,'' aldus STAK-voorzitter Cees Meeuwis. ,,Juist daarom is het zo mooi dat dit instituut door de NAC=Breda investeerders voor ons allen is behouden. Samen met de stad en de regio brengen we NAC maatschappelijk en sportief op het hoogste niveau.’’

RvC-voorzitter Henk van Koeveringe voegt daar aan toe: ,,Een solide voetbalbedrijf is een voorwaarde voor een goede voetbalclub. Zonder knikkers geen ballen zeg maar. Ik ben er trots op mee te mogen gaan bouwen aan een club die haar ambitie op alle fronten wil waarmaken.’’

 

ms21081377649[1]

Ook een wedstrijd van NAC bijwonen?

Wil jij een keer een Avondje NAC bijwonen? Dat kan! Klik op de button hieronder en bestel je tickets.

img 0235