Sluiten

De eerste voorwaarde is dat de licentiecommissie van de KNVB haar goedkeuring moet geven aan de voorgenomen verkoop van de aandelen. De tweede voorwaarde is dat ook de Gemeente Breda haar goedkeuring moet geven.

,,De licentiecommissie van de KNVB zal in haar beoordeling met name rekening houden met de beoogde structuur en de herkomst van de gelden van onze investeerders'', aldus Sebastian Verkuilen namens NAC=Breda. ,,De verwachting is dat deze procedure minimaal een aantal weken in beslag zal nemen. We hebben de afgelopen weken gebruikt om de informatie te verzamelen. Alle benodigde documenten en informatie zijn vandaag aangeleverd aan de KNVB.''

De periode die nu aanbreekt is een periode waarbij de koopovereenkomst is getekend, maar waarbij de aandelen formeel nog niet zijn overgedragen aan NAC=Breda. ,,Een overgangsperiode in bestuurlijk opzicht, maar dat neemt niet weg dat dit een heel belangrijke fase is richting het komende voetbalseizoen'', aldus Verkuilen. ,,De club moet door, ook komend seizoen moet er een ambitieus en volwaardig elftal staan. Zowel bij de huidige aandeelhouders als bij ons was dat meteen glashelder: we kunnen absoluut niet voorbij aan de korte termijn. Alle operationele zaken zullen gewoon door moeten blijven lopen.''

Daarom is het Management Team (MT), bestaande uit Eric Matijsen, Eric Hellemons, Edgar Mol en Leon Aerssens, gemachtigd om lopende operationele besluiten te nemen. Verkuilen: ,,Dit klinkt misschien wat technisch, maar we hechten er waarde aan open te zijn over hoe dat in deze overgangsfase is afgesproken. Het MT kan autonoom opereren over veruit de meeste lopende zaken, maar de afspraak is dat beslissingen met een grote financiële impact wel goedgekeurd moeten worden door zowel de huidige aandeelhouders als door NAC=Breda.'' 

Verkuilen: ,,Zoals eerder al gemeld, willen onze investeerders in de nieuwe situatie geen zeggenschap over het voetbalbedrijf.  Dat neemt echter niet weg dat er in de komende periode besluiten genomen moeten worden, ook voor posities die zeer belangrijk zijn voor de organisatie, waaronder de invulling van de technische staf. Daarin hebben we een zeer groot vertrouwen in het MT. Ons uitgangspunt zal steeds zijn om hun expertise te volgen.'' 

Bij beslissingen die een grote financiële impact hebben, hanteert NAC=Breda twee criteria. Verkuilen: ,,Indien de besluitvorming enkel impact heeft op komend seizoen, dan zullen we in beginsel meegaan met de koers van het Management Team. Betreft de besluitvorming een periode van langer dan komend seizoen, dan zal NAC=Breda deze ook inhoudelijk toetsen, mede afhankelijk ook van de financiële impact op de organisatie.''

Tegelijk zal Verkuilen namens NAC=Breda, daarbij geholpen door externe adviseurs, op de achtergrond hard doorwerken aan de lange termijn: door de nieuwe structuur en organisatie van boven naar beneden in te richten. ,,We verwachten ook daar heel snel onze eerste concrete vorderingen te melden. In de juiste volgorde: eerst een stichtingsbestuur, daarna de RvC en vervolgens de directie. De eerste personele invullingen hopen we op korte termijn bekend te maken.''

ms21081377649[1]

Ook een wedstrijd van NAC bijwonen?

Wil jij een keer een Avondje NAC bijwonen? Dat kan! Klik op de button hieronder en bestel je tickets.

espn new