Sluiten

OSG Graaf Engelbrecht Breda en NAC Breda hebben begin 2016 de bestaande samenwerking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst tot medio 2021. In de overeenkomst is opgenomen dat beide partijen zich ervoor inzetten om de voetbaltalenten van de Bredase club passend voortgezet onderwijs te bieden, in combinatie met de voetbalopleiding bij de Parel van het Zuiden.

Het Graaf Engelbrecht en NAC werken sinds 2,5 jaar samen om voetbaltalenten van NAC school en voetbal zo goed mogelijk te laten combineren. Deze samenwerking wordt nu de komende seizoenen officieel geïntensiveerd. Nieuwe talenten in de jeugdopleiding van NAC gaan, als het schoolniveau aansluit, voortgezet onderwijs volgen op het Graaf Engelbrecht. Naast de samenwerkingsovereenkomst met Graaf Engelbrecht heeft NAC ook goede contacten met het Stedelijk Gymnasium en de Rotonde, waardoor spelers op alle onderwijsniveaus in Breda naar school kunnen. 

Niet alleen met het Graaf Engelbrecht is er een samenwerking, ook met het Scala is er een samenwerking die in maart 2018 is verlengd met vernieuwde afspraken. De samenwerking bestaat onder andere uit inzet van een topsportbegeleider, medewerking aan extra trainingen in de ochtend en vervoer van school naar de training. 

espn ontknoping clubads 1366x768