Sluiten
scorpions

Ik wil naar een wedstrijd van NAC, kan ik zomaar naar elke wedstrijd?

Vanwege de veiligheid wordt, in overleg met de lokale overheid, een risicoanalyse gemaakt van een wedstrijd. Op basis van deze analyse worden veiligheidsmaatregelen genomen. Dit wordt gedaan op diverse gronden, waaronder: wie de tegenstander is, hoe de wedstrijden tussen beide ploegen in een verleden verliepen, hoe het eventueel eerder dit seizoen verliep tussen supportersgroepen, wat is de stand op de ranglijst, etc. De risicoklasse kan dus wijzigen gedurende het seizoen, maar in grote lijnen wordt dit voor het seizoen vast gesteld.

Er zijn drie risicocategoriën, verdeeld in A, B en C risicowedstrijden,
A-risico wedstrijden: dit zijn wedstrijden die naar verwachtingen vlekkeloos zullen verlopen.
B-risico wedstrijden: dit zijn geen risicowedstrijden, maar er wordt strenger naar bepaalde zaken gekeken.
C-risico wedstrijden: dit zijn risicowedstrijden, bijvoorbeeld een lokale derby of spanning tussen supportersgroepen.

Bij wedstrijden met een A-risico kunt u zonder clubkaart een kaartje aanschaffen. Voor de overige wedstrijden heeft u een clubcard of een seizoenclubcard nodig. Informatie over de ticketverkoop vind je via www.nactickets.nl of via de pagina 'Programma'

Wat zijn de belangrijkste maatregelen bij B risicowedstrijden?
Wedstrijden met een B-risico zijn eigenlijk maatwerk, wat ervoor zorgt dat de maatregelen rond deze wedstrijden nog wel eens verschillen. Zij kunnen neigen naar een C-wedstrijd, met een verplichte buscombi-regeling voor de uitsupporters, beperkte kaartverkoop, etc. of neigen naar een A-wedstrijd met vrij vervoer en geen ClubCardverplichting. Deze beslissingen worden in samenspraak met de lokale driehoek gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen bij C risicowedstrijden?
Wedstrijden met een C-risico worden altijd bij daglicht gespeeld. In de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie wil dit over het algemeen zeggen dat deze wedstrijden dus op zondag worden gespeeld. Het is de club bij deze wedstrijden verboden om voor of tijdens een wedstrijd alcohol te verkopen. De supporters van de tegenpartij moeten verplicht met een buscombi-regeling de wedstrijd bezoeken. Tevens kan de kaartverkoop beperkt worden, bijvoorbeeld dat men slechts 1 losse kaart kan kopen met een clubcard. NAC raadt u aan om voor de wedstrijd altijd de informatie raad te plegen die beschikbaar is op de website, wederom via de pagina 'Programma'

Zijn er geen veiligheidsmaatregelen met een A wedstrijd?
Bij elke wedstrijd in de Eredivisie en de Jupiler League zijn er veiligheidsmaatregelen. Deels worden deze opgelegd middels de standaardvoorwaarden van de KNVB en deels door de lokale overheid en de Huisregels van NAC Breda

De standaardvoorwaarden van de KNVB zijn van toepassing bij alle wedstrijden die in het betaald voetbal worden gespeeld. Dat betekent dus alle uit- en thuiswedstrijden in de competitie, (of eventuele Europese competities), maar ook bij alle vriendschappelijke en bekerwedstrijden van NAC 1.

steward bij nac

Ben ik altijd verplicht aanwijzingen van veiligheidspersoneel op te volgen?

Ja, u bent verplicht deze aanwijzingen op te volgen. Veiligheidspersoneel van NAC is bevoegd binnen de wettelijke kaders en de standaardvoorwaarden van de KNVB op te treden. NAC heeft een door het ministerie van Justitie goedgekeurde stewardorganisatie. Zij worden volgens de wettelijke eisen opgeleid. Beveiligers, stewards en verkeersregelaars zijn in dienst van Scorpions Security uit Etten-Leur, de veiligheidspartner van NAC. Deze medewerkers zijn allemaal wettelijk gecertificeerd.

Daarnaast maakt NAC nog gebruik van service medewerkers als hostessen, assistent-stewards, crewmembers en PR-medewerk(st)ers. Veelal in het kader van service en/of opleiding. Zij bieden ondersteuning op diverse servicegebieden, maar ook hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

Waarom is er geen politie in het stadion?
NAC heeft in samenspraak met de politie Midden- en West-Brabant en de Burgemeester van Breda gekozen om zelf verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in het stadion. Buiten het stadion, op de openbare weg, is de politie wel aanwezig bij elke wedstrijd. Het aantal politie mensen is met name afhankelijk van de risicoklasse van de wedstrijd. Enkele politiemensen in burger bevinden zich wel in het stadion voor, tijdens en na de wedstrijd.

Door op deze manier te werk te gaan wordt voorkomen dat er onnodig veel politiemensen aanwezig zijn tijdens thuiswedstrijden van NAC. NAC is tevens van mening dat de afwezigheid van herkenbare politiemensen in het stadion positief bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van mensen. Het is echter goed om te weten dat er echter wel altijd politie in de nabijheid is, mocht hun optreden nodig zijn.

Daarnaast maakt NAC gebruik van cameratoezicht in en om het stadion. Deze camerabeelden worden opgenomen en indien nodig gebruikt binnen de wettelijke kaders als bewijs bij incidenten. De politie kijkt op afstand mee met deze beelden. De cameras worden bediend door hiervoor opgeleid personeel. Met de camera’s kan NAC elk hoekje en elke bezoeker helder in beeld nemen.

Ik ben door het veiligheidspersoneel aangesproken in verband met mijn gedrag? Wat kan er nu gebeuren?

Dit is afhankelijk van wat er is gebeurd en wat het veiligheidspersoneel heeft gezegd. Het kan zijn dat het veiligheidspersoneel handelt op eigen initiatief, naar aanleiding van wat hij/zij heeft gezien of dat zij handelen in opdracht van de veiligheidscoördinator van NAC.  Er zijn verschillende manieren waarop het gedrag kan worden afgehandeld.

Ik ben aangesproken om me beter te gedragen.
Dit heeft verder nog geen gevolgen, maar het veiligheidspersoneel heeft dit normaal gesproken gemeld en je wordt door beveiliging en camera’s in de gaten gehouden. Het kan zijn, dat je na de wedstrijd nog wordt aangesproken  door een hoofdsteward of securitymedewerker. Hij/zij kan je nogmaals waarschuwen voor een volgende wedstrijd of je gegevens alsnog noteren.

Mijn gegevens zijn genoteerd en mij is aangegeven dat de gegevens worden doorgegeven aan NAC.
Kennelijk verbeterde je gedrag niet of was hetdusdanig erg dat je gegevens genoteerd zijn. Je kunt dan een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek ontvangen van de afdeling beveiliging van NAC of een waarschuwingsbrief. Indien het gedrag hier aanleiding toe geeft kan je zelfs een brief krijgen met een voorlopig (lokaal) stadionverbod, gekoppeld aan een uitnodiging voor een gesprek met de afdeling beveiliging.

Mijn seizoen of clubcard is ingenomen.
Je gedrag werd als ernstige overlast of verstoring van de huisregels gezien. Je mag de wedstrijd blijven kijken, maar de kans is heel groot dat je een brief of een uitnodiging van NAC krijgt. De leiding van de veiligheidsorganisatie bepaalt of je je seizoen- of clubkaart terug krijgt of dat de kaart ongeldig wordt verklaard en je een stadionverbod krijgt.

Ik ben het stadion uitgezet en overgedragen aan de politie.
Je gedrag werd als onveilig of als overlast beoordeeld en je werd daarom direct uit het stadion verwijderd. Je wordt dan vervolgens overgedragen aan de politie. Zij noteren eveneens je gegevens en beoordelen het feit. Indien het een ernstig strafbaar feit is kun je door de politie worden aangehouden. Indien je niet wordt aangehouden, zal je gevorderd worden het gebied rond het stadion te verlaten. Ik ben door het veiligheidspersoneel aangesproken in verband met mijn gedrag? Wat kan er nu gebeuren?

Ik krijg te horen dat ik een stadionverbod krijg. Wat nu?

In dit geval heb je de standaardvoorwaarden of de huisregels overtreden en heb je een wettelijk strafbaar feit gepleegd. Er zijn in dit geval een aantal mogelijkheden.

NAC legt een lokaal stadionverbod op
Door NAC wordt dan, in de meeste gevallen, in afwachting van het opleggen van een landelijk stadionverbod, een voorlopig lokaal stadionverbod opgelegd. Een wettelijke procedure of een behandeling door de KNVB kan lang op zich laten wachten en NAC heeft als beleid dat overtreders van de huisregels niet langer welkom zijn.

De KNVB legt een civielrechtelijk stadionverbod op
Door een deurwaarder wordt je schriftelijk in kennis gesteld van een stadionverbod van de KNVB. Vaak gaat dit samen met een geldboete. Dit is een civiele boete. In de brief van de deurwaarder staan je mogelijkheden. Je kan bezwaar aantekenen bij de KNVB. Een Commissie van Toezicht (bestaande uit onafhankelijke juristen) beoordeeld het bezwaar. De supporterscoördinator van NAC kan je hierin, als je dit wenst, ondersteuning verlenen. In de richtlijnen Stadionverboden van de KNVB staan de overtredingen, termijnen, boetes en de wettelijke onderbouwing van de stadionverboden.

De rechter legt een strafrechtelijk stadionverbod op
Na het plegen van een strafbaar feit kan een rechter een strafrechtelijk stadionverbod opleggen, eventueel in combinatie met aanvullende maatregelen. Omdat een terechtzitting vaak pas na een lange periode plaats vindt, is het van belang dat een rechter dan op de hoogte is of er reeds een civielrechtelijk stadionverbod van toepassing is geweest.

Het civiele- en het strafrechtelijke stadionverbod worden landelijk opgelegd en gelden dus bij uit- en thuiswedstrijden.

Kan ik nog een deel van de straf terugverdienen?
Door het inleveren van een pasfoto  kan je voorkomen dat de termijn van het civiele stadionverbod wordt verdubbeld (klik hier voor specificaties). In sommige gevallen kan na een periode van het stadionverbod een deel terug verdiend worden. De supporterscoördinator van NAC kan met jou een stappenplan opstellen, waarin bepaalde voorwaarden en vereiste werkzaamheden worden opgenomen. Dit wordt voorgelegd aan de KNVB. Als de KNVB dit goedkeurt en je de afgesproken werkzaamheden uitvoert in overleg met de supporterscoördinator, wordt door NAC een rapport gemaakt en naar de KNVB gestuurd. Zij kunnen dan de termijn inkorten. De werkzaamheden zullen een maatschappelijk doel ondersteunen of ten behoeve van NAC zijn. NAC of de KNVB kunnen wel voorwaarden stellen aan het stadionbezoek na afloop van het stadionverbod. Dit kan niet met een strafrechtelijk stadionverbod. Zie hiervoor ook de richtlijnen stadionverboden.

Wat is een omgevingsverbod?
In geval van een bepaalde overtredingen van standaardvoorwaarden of strafbare feiten kunnen in het kader van de voetbalwet de burgemeester of rechter een omgevingsverbod opleggen, naast het stadionverbod. Je mag dan op aangegeven tijden niet in een bepaald gebied komen. Meestal is dit het gebied ruim om het stadion heen. Dit omgevingsverbod staat los van het stadionverbod en hierop is geen strafvermindering mogelijk.

Wat gebeurt er als ik met een stadionverbod in het stadion wordt gesignaleerd?
De pasfoto die je naar de KNVB stuurt, wordt ook ter beschikking gesteld aan NAC in het voetbal volg systeem. Bepaalde veiligheids medewerkers hebben beschikking over de foto, om het stadionverbod te handhaven. Ook de politie heeft beschikking over de foto. Als je wordt aangetroffen, pleeg je een nieuw strafbaar feit (lokale vredebreuk) en wordt je aangehouden. NAC doet aangifte of de politie vervolgt uit eigen beweging. Je krijgt een nieuw stadionverbod en een (nieuwe) hoge boete. Ook als uit de beveiligingsbeelden blijkt dat je aanwezig bent geweest doet NAC aangifte en zijn de beelden het bewijs. Dit geldt tevens voor het omgevingsverbod.

Middels de beveiligingscamera’s scant beveiligingspersoneel de tribunes af naar mensen met een stadionverbod. Vaak ook met een vertegenwoordiger van de uitspelende ploeg om stadionverbod houders van de uitclub te signaleren.

Enkele belangrijke zaken met betrekking tot de veiligheid en/of huisregels

Alcohol bij wedstrijden
NAC en haar supporters hebben zich de afgelopen jaren hard ingezet om de voorwaarden bij wedstrijden zo soepel mogelijk te houden. Daarom is het voor NAC belangrijk zo weinig mogelijk risico-C wedstrijden te hebben. De promenade is openbare weg en het is verboden om hier met alcohol houdende drank te lopen of staan. Dit geldt niet voor het gebied van het supportersplein. Dit plein is een evenement om de sfeer rondom de wedstrijd te vergroten en wordt opgesteld voor de wedstrijd aan de zijde van Café Beatrix.

Gooien van voorwerpen naar het veld en/of naar het uitvak
Het gooien van voorwerpen absoluut niet toegestaan. NAC krijgt hierdoor flinke problemen met scheidsrechters en de KNVB wat vaak uitdraait op boetes. NAC heeft de afgelopen seizoen al diverse personen voorwaardelijke en landelijke stadionverboden hiervoor opgelegd. Ook krijgt NAC enorm veel klachten van de eigen supporters, omdat vaak het veld niet gehaald wordt en eigen supporters onderaan de tribuens geraakt worden.

Glas in het stadion
In belang van de veiligheid van supporters en spelers is het verboden glas mee te nemen naar de tribunes. Bij de ingangen wordt het ingenomen. Ook op de sponsortribune is het verboden om glas mee te nemen naar de tribunes of op de bordessen.

Verboden voorwerpen in het stadion
Het is verboden om voorwerpen mee te nemen in het stadion die mensen kunnen verwonden of die kunnen dienen om te gooien, zoals blikjes, flesjes, grotere zakmessen, paraplu’s en dergelijke. Het veiligheidspersoneel neemt voorwerpen die verboden zijn in beslag. Na de wedstrijd kunt u ze bij de ingang terug krijgen. Verdovende middelen worden niet toegestaan in het stadion. Bij het aantreffen van strafrechtelijk verboden goederen bij fouillering wordt de betrokken bezoeker overgedragen aan de politie voor verdere afhandeling.

Spreekkoren
Het publiek in het Rat Verlegh Stadion probeert vaak op ludieke wijze de tegenstander toe te zingen en op deze manier de sfeer van de wedstrijd ondersteunen. Helaas zijn er ook spreekkoren die kwetsend zijn of scheldwoorden bevatten. Dit is niet de wens of het niveau van NAC en de echte NAC-supporters. Spreekkoren leveren wel flinke boetes op of de kans dat wedstrijden worden gestaakt. Er is een landelijk spreekkoren beleid. Indien tribunes kwetsende spreekkoren uiten, kan het vak ook geheel worden verwijderd. Als straf kan de KNVB een wedstrijd zonder publiek laten spelen of enorme boetes opleggen.

Vuurwerk
NAC heeft een historie met vuurwerk. Dit heeft wel tot gevolg dat NAC wat dit betreft een lange proeftijd heeft en NAC in het verleden flinke boetes ontvangen en zelfs een wedstrijd zonder publiek. Dit hangt ons nog boven het hoofd. NAC heeft ook een convenant op moeten maken met betrekking tot het voorkomen van vuurwerk. NAC zal personen die eigen vuurwerk meenemen of afsteken op de tribunes altijd een stadionverbod opleggen. NAC erkent het sfeerverhogende effect van vuurwerk, maar laat dit in samenspraak met de Breda Loco's door een professioneel bedrijf afsteken.

Geweldsincidenten
NAC treedt hard en consequent op tegen deelnemers aan geweldsincidenten rondom wedstrijden van NAC, of indien NAC in diskrediet wordt gebracht. Hierbij moet altijd voldoende bewijsmateriaal tegen de betrokken personen beschikbaar zijn.

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme
Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, het CIV, is het informatie- en kenniscentrum van Politie Nederland op het gebied van voetbalvandalisme en voetbalgeweld in binnen- en buitenland. Het CIV is in 1986 opgericht als eerste expertisecentrum op dit gebied binnen Europa.

Het CIV heeft zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal taken en verantwoordelijkheden in de bestrijding van voetbalvandalisme:

- Het CIV verzamelt, beheert en analyseert gegevens rondom voetbalvandalisme.
- Het CIV is het aanspreekpunt voor diverse partijen, waaronder politie, justitie, clubs, de KNVB en de overheid.
- Het CIV speelt een centrale rol in de informatie-uitwisseling en de politiesamenwerking rondom internationale wedstrijden.

Van elk voetbalseizoen maakt het CIV een jaarverslag. Deze is voor iedereen toegankelijk via de website van het CIV. In het jaarverslag staan gegevens vermeld als het gemiddelde politie-inzet en het aantal geregistreerde incidenten per betaald voetbal organisatie. Hierin staan alle feiten van geweldsmisdrijven tot bijvoorbeeld wildplassen

Convenant veilig voetbal
Een voetbalwedstrijd van NAC is geen gewoon evenement volgens de plaatselijke verordening. Er wordt geen vergunning voor verleend. NAC heeft met gemeente, politie, openbaar ministerie, G.H.O.R. (regionale geneeskundige zorg) en brandweer een Convenant veilig voetbal afgesloten. In dit convenant worden de bevoegdheden en verplichtingen van alle deelnemers vastgelegd. Dit document geeft NAC de bevoegdheid om binnen die regels en de regels van de KNVB een wedstrijd te organiseren. Binnen dit convenant kan de burgemeester extra maatregelen van NAC eisen om een veilige wedstrijdorganisatie weg te zetten.

Dit convenant wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. In deze evaluatie is de NAC organisatie betrokken, maar tevens wordt de Clubraad van NAC betrokken.

Gelukkig komt het de laatste tijd weinig voor, maar in geval van grote incidenten hebben we de afspraak dat convenantpartners samen met vertegenwoordigers van de clubraad en tussentijdse evaluatie houden.

vriendenloterij
soccernews3