Sluiten

NAC Breda kwam in het seizoen 2022-2023 voor het vierde seizoen op rij uit in de Keuken Kampioen Divisie.  Met de ambitie van NAC Breda om daaruit te promoveren werd in de bij de KNVB ingediende begroting rekening gehouden met een significant exploitatietekort. Ten opzichte van de in juni 2022 ingediende begroting realiseerde NAC Breda extra inkomsten uit commerciële activiteiten, de twee bekerwedstrijden in het eigen stadion en de twee thuiswedstrijden in de play-offs. Daarnaast heeft de transfer van Ezechiel Banzuzi naar OH Leuven tot een substantiële verbetering van het nettoresultaat geleid. Mede als gevolg van de hiervoor genoemde meevallers heeft NAC Breda het operationele verlies weten te beperken tot zevenhonderdvijftig duizend euro. Het nettoresultaat over het boekjaar 2022-2023 is bijna achthonderdduizend euro negatief. Het verschil tussen het operationele resultaat en het nettoresultaat wordt veroorzaakt door de rentelasten.

Het eigen vermogen van NAC Breda B.V. bedraagt per 30 juni 2023 circa 2,2 miljoen positief.

Ook het lopende seizoen (seizoen 2023-2024) wordt naar verwachting met een exploitatietekort afgesloten. Dit verlies wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat de opbrengsten in de Keuken Kampioen Divisie onvoldoende zijn om de vaste kosten te dekken en anderzijds doordat NAC Breda het van groot belang vindt om zowel in de selectie van het eerste elftal als de jeugdopleiding te investeren.
De van RSC Anderlecht te ontvangen gelden, voortvloeiend uit de bij hen bedongen doorverkoop ten tijde van de transfer van Bart Verbruggen, zorgen er in ieder geval voor dat het exploitatietekort minder groot zal zijn dan ten tijde van het vaststellen van de begroting (juni 2023) werd gedacht.

Tot slot spreken wij graag onze dank uit aan de aandeelhouders van NAC voor hun bereidheid om exploitatieverliezen te compenseren.

De complete jaarrekening van NAC Breda B.V. is vanaf 14 november in te zien via onderstaande button. 

Update: Op basis van de door NAC Breda ingediende jaarcijfers van het seizoen 2022-2023 en de prognose voor het seizoen 2023-2024 heeft de licentiecommissie van de KNVB in het kader van het Financial Rating System 24 punten toegekend aan NAC Breda”.

vriendenloterij
soccernews3