Sluiten

Stichting NAC Maatschappelijk heeft ten doel:

NAC Breda is meer dan voetbal. De club zit verankerd in de stad, waardoor het DNA van de Parel van het Zuiden verweven is met Breda. Vanuit die positie hopen wij dan ook op maatschappelijk vlak een steentje bij de dragen. Wij zijn ons namelijk bewust van de maatschappelijke rol die we uit kunnen oefenen in de gemeente Breda en nemen dit serieus. Met het Rat Verlegh Stadion als basis en de aantrekkingskracht als een belangrijk middel streven we ernaar om een rol te spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. Door het inzetten van onze spelers en medewerkers betrekken we Bredanaars uit verschillende doelgroepen bij de samenleving, die voor de meeste organisaties zeer lastig of niet te bereiken zijn. Aan de hand van verschillende maatschappelijke thema’s werken wij, onder de naam NAC Maatschappelijk, samen met partners aan een sociaal sterkere samenleving van onze stad. 

 

Naam instelling
Stichting NAC Maatschappelijk

Bestuur

Voorzitter: Niels de Beer

Penningmeester: Aad Steenbergen

Algemeen bestuurslid: Ton Louwers

Algemeen Bestuurslid: Lars Langenberg

 

RSIN/fiscaal nummer
853133761

 

Beleidsplan en jaarverslag
Strategisch beleidsplan 2019-2023

Jaarverslag 2022-2023

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Contactgegevens
Stichting NAC Maatschappelijk

Postbus 3356

4800 DJ Breda

E-mail: maatschappelijk@nac.nl

Telefoon: +31 (0) 76 521 45 00

KvK-nummer: 58672516

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd. Mogelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd. 

De projectmedewerkers, als mede ondersteunende stagiair(e)s, worden in overeenstemming met de CAO Sociaal-maatschappelijk werk verloond.

vriendenloterij
soccernews3