De jaarcijfers over het boekjaar 2019/2020 zijn goedgekeurd en bekendgemaakt. Normaliter wordt dit verslag in een eerder stadium gepubliceerd. Echter hebben alle clubs vanuit de KNVB uitstel gekregen, omwille van het COVID-19 virus en de gevolgen hiervan.

NAC kan, ondanks de negatieve gevolgen van de coronacrisis, terugkijken op een goed boekjaar. Er werden zwarte cijfers geschreven. Onder aan de streep weet NAC een positief resultaat van €92.000,- te boeken. Daarnaast is het eigen vermogen ten aanzien van vorig jaar flink gegroeid.

Het operationele resultaat van NAC bedroeg in het seizoen 2019/2020 bijna €137.000 positief op een netto omzet van ca €12,5 miljoen. Het operationele resultaat is inclusief een positief resultaat uit transfers van: € 446.000,-. Het netto resultaat over het boekjaar 2019-2020 is €92.000,- positief. Het verschil tussen het operationele resultaat en het netto resultaat wordt veroorzaakt door rentelasten.

Het eigen vermogen bedroeg per 30 juni 2020 ruim 1,5 miljoen. Dit is een stijging van €1,1 miljoen ten opzichte van de positie per 30 juni 2019. De stijging wordt veroorzaakt door een kapitaalstorting van de drie groot aandeelhouders en door de toevoeging van het netto resultaat aan het eigen vermogen.

Op basis van de jaarcijfers over het seizoen 2019-2020 en de prognose voor seizoen 2020-2021 behoort NAC volgens het Financial Rating System van de KNVB tot de financieel gezonde clubs in Nederland.

Klik hier om de volledige jaarrekening te bekijken.  

Update: Op basis van de door NAC Breda ingediende jaarcijfers van het seizoen 2019-2020 en de prognose voor het seizoen 2020-2021 heeft de licentiecommissie van de KNVB in het kader van het Financial Rating System 28 punten toegekend aan NAC Breda.