In de jaarrekening over het seizoen 2018/2019, die op 1 oktober is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, staat dat NAC over de vorige jaargang een positief resultaat heeft behaald. Mede vanwege het niet hoeven uit te keren van handhavingspremies aan de selectie en enkele vroege transfers van spelers naar andere clubs heeft de club uiteindelijk een winst van €387.000 winst geboekt en is het positieve eigen vermogen verder gestegen.

Sportief gezien was 2018/2019 een jaar voor NAC om snel te vergeten. Ondanks de degradatie heeft Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. een financieel gezond beleid gevoerd. De degradatie zorgde er tevens voor dat de vooraf afgesproken handhavingsbonussen niet hoefden worden uitgekeerd. Daarnaast transfereerden verschillende spelers nog in juni 2019 naar een andere club, waardoor deze mutaties in de jaargang 2018/2019 worden gerekend. In een aantal gevallen ontving NAC hiervoor een transfersom. Mede door het niet hoeven uit te keren van de bonus en de mutaties van verschillende spelers eindigde Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. het seizoen 2018/2019 met een winst van €387.000. Daardoor is het eigen vermogen van de club, dat per 30 juni 2018 sinds lange tijd weer positief was, verder opgelopen naar €440.000 per 30 juni 2019.

Het feit dat Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. een positief resultaat boekt over het boekjaar 2018/2019 is, naast bovenstaande feiten, tevens toe te schrijven aan de loyaliteit van supporters en sponsoren. Hogere wedstrijdbaten (+€104.000) en hogere sponsoropbrengsten (+€327.000) droegen beiden bij aan het resultaat.

Liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. heeft in het seizoen 2018/2019 zoals verwacht geen moment onder druk gestaan. Door het positieve netto resultaat in het seizoen 2018/2019 is de liquiditeitspositie verder verbeterd. Desalniettemin blijft de aandacht op het bewaken van de liquiditeitspositie en het beheersen van de kosten.

Continuïteit

Het over seizoen 2018/2019 gerealiseerde netto resultaat van €387.000 heeft geleid tot een verbetering van het eigen vermogen. Door de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie is het seizoen 2019/2020 echter een groot aandachtspunt. De liquiditeitspositie van de club zou door de degradatie, en de daaraan gerelateerde daling in inkomsten, onder druk komen te staan. Dankzij een financiële injectie van de aandeelhouders van NAC heeft de club echter een sluitende liquiditeitspositie voor het seizoen 2019/2020. Daarnaast heeft de club voor het lopende seizoen maatregelen getroffen om een daling in de kosten mogelijk te maken en dit blijft gedurende het seizoen een aandachtspunt.

De grote ambitie van NAC is om zo snel mogelijk terug te keren naar de Eredivisie, het podium waar de club thuishoort. Daarbij stond en staat het versterken van de selectie op de voorgrond om zo mee te kunnen doen om promotie. Middels bestuurlijke en financiële rust dient dat doel te worden bewerkstelligd; een eerste stap naar het uiteindelijk doel; stabiel meedraaien in de middenmoot van de Eredivisie.

Klik hier om de jaarrekening van het seizoen 2018/2019 te bekijken.