Missie en visie

NAC Breda is meer dan voetbal. De club zit verankerd in de stad, waardoor het DNA van de Parel van het Zuiden verweven is met Breda. Vanuit die positie hopen wij dan ook op maatschappelijk vlak een steentje bij de dragen. Wij zijn ons namelijk bewust van de maatschappelijke rol die we uit kunnen oefenen in de gemeente Breda en nemen dit serieus.

Met het Rat Verlegh Stadion als basis en de aantrekkingskracht als een belangrijk middel streven we ernaar om een rol te spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. Door het inzetten van onze spelers en medewerkers betrekken we Bredanaars uit verschillende doelgroepen bij de samenleving, die voor de meeste organisaties zeer lastig of niet te bereiken zijn. Aan de hand van verschillende maatschappelijke thema’s werken wij, onder de naam NAC Maatschappelijk, samen met partners aan een sociaal sterkere samenleving van onze stad.  

NAC wil zich verankeren in de stad en omliggende gemeentes en wil daarbij maatschappelijke impact creëren. Dit wordt verwezenlijkt middels acht projecten:

Missie

NAC Maatschappelijk is samenwerken aan een gezond en vitaal leefklimaat, talentontwikkeling en respectvol samenleven in de gemeente Breda.

Visie

NAC Maatschappelijk realiseert haar missie door de organisatie en ondersteuning van projecten waarbij de verbindende kracht van sport – met NAC Breda als trigger – in samenwerking met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, commerciële partners en overheden wordt ingezet.

Kernwaarden

NAC Maatschappelijk streeft dezelfde kernwaarden na als NAC Breda. Deze kernwaarden zijn dan ook onderdeel van alle projecten welke door NAC Maatschappelijk worden georganiseerd:

  • Tegendraads: NAC zwemt niet met de stroom mee maar is origineel, creatief en eigenwijs. NAC zoekt de grenzen op, is brutaal, strijdvaardig, opportunistisch en niet bang. 
  • Bourgondisch: NAC heeft plezier, houdt van genieten, van lekker eten en drinken en van gezelligheid. NAC is gastvrij, vol passie en kent sterke emoties. 
  • Saamhorig: NAC sluit niemand bij voorbaat uit, vormt één geheel, is er voor iedereen. NAC schept een sterke band en geeft die band door van generatie op generatie.
  • Zelfbewust: NAC kent haar eigen achtergrond en geschiedenis, is daar trots op en is authentiek. NAC voelt zicht geworteld in de stad Breda, weet zich dé voetbalclub van Zuidwest-Nederland en komt daar voor uit.