Playing for Success

Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze nu, maar ook op latere leeftijd, kunnen participeren in de samenleving op een manier die bij ze past. Daar is uiteraard wat hulp voor nodig. Voor sommigen is het aanbod en de ondersteuning die op school aanwezig is (tijdelijk) niet voldoende. Deze kinderen hebben net even dat extra steuntje in de rug nodig, waardoor ze het plezier en vertrouwen terugvinden dat ze nodig hebben om hun weg in het onderwijs te vervolgen.

Playing for Success Breda is een naschools programma voor kinderen die tijdelijk om sociaal emotionele redenen niet presteren zoals van ze verwacht wordt. We richten ons op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs, die we een programma aanbieden in een motiverende en uitdagende omgeving en als het ware laten leren met een ‘WOW-Factor’. Het Rat Verlegh Stadion wordt hierbij ingezet als lesomgeving.

We nemen de deelnemers mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten hun eigen school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen kunnen opdoen. In de speciaal ingerichte NACADEMY in het Rat Verlegh Stadion, werken we samen met ze aan uitdagende opdrachten op het gebied van onder andere rekenen, taal, ICT en sociale vaardigheden. Deze opdrachten, gecombineerd met het stadion als locatie, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren. Want als kinderen ontdekken dat leren leuk en zinvol kan zijn, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun motivatie en zelfvertrouwen.

De (na)schoolse programma’s worden ontwikkeld en verzorgd door docenten van de deelnemende onderwijsniveaus. Zij worden hierbij ondersteund door enthousiaste stagiaires. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o., Curio en Avans Hogeschool. 

Neem voor meer informatie over Playing for Success Breda contact op met Mart van Poppel via [email protected]. 

Neem voor meer informatie over Playing for Success Breda contact op met Mart van Poppel via [email protected].